Pasze dla źrebaków i odsadek

Pasza dla źrebaków i odsadek

***
Prawidłowe odżywianie w pierwszym roku życia źrebiąt może mieć znaczny wpływ na jego układ mięśniowo-szkieletowy i jego przyszłe wyniki jako konia – sportowca. Rosnący źrebak przechodzi trzy ważne fazy w ujęciu kwestii żywienia: ssanie matki, wprowadzenie stałej paszy obok mleka klaczy i pełne odsadzenie od matki. Podczas ssania mleka matki właściwe karmienie klaczy zapewnia, że jakość i ilość jej mleka są odpowiednie dla źrebięcia. W wyjątkowych sytuacjach substytutem mleka matki mogą być specjalistyczne preparaty mlekozastępcze opracowane dla koni. Wprowadzenie dodatkowej paszy dedykowanej źrebiętom dostarcza im niezbędnych składników odżywczych oraz mikro- i makroelementów, ponieważ laktacja u klaczy słabnie. Poznanie nowego źródła pokarmu minimalizuje również stres związany z odsadzeniem źrebaka. Wreszcie, po odsadzeniu źrebaka, dieta musi zostać ponownie zbilansowana, aby zapewnić młodemu i rosnącemu organizmowi kompletny zestaw wszystkich składników odżywczych.

Pasze dla źrebaków i odsadek

Sortuj
Wyświetlanie